DISPO


Main Page


Tilbud - Gratis bryter inkludert


Nettbutikk


Informasjon

Installasjon og bruk av matavfallskvern

Bakgrunn
Matavfallskvern i husholdningen er ikke noen ny oppfinnelse. Teknikken som brukes, ble utviklet på 30 tallet i USA som også er det landet matavfallskvernen mest blir brukt i dag. I USA blir avfallskvernen brukt som en naturlig del av kjøkkeninventaret.

I Norden er avfallskvernen mest brukt i Sverige, der man regner med at rundt 35.000 kverner er i daglig bruk. I Norge er den ikke like utbredt, men Bardu kommune (Troms) og Svaldbard har i dag et tilbud til sine innbyggere om lavere avfallsgebyr ved montering av kvern.

I Norge har kommunene generelt hatt en litt avventende holding til bruk av matavfallskvern i husholdningen. Med bakgrunn i at de kommunale VAR (Vann - Avløp - Renovasjon) områdene ikke har hatt gode nok erfaringsmaterialer ved bruk av kvern og eventuell konsekvens av dette i forhold til avløpsnettet. Etter lang tids lobbyering fikk NORVAR (Norsk Vann) til slutt gjennomslag for et generelt forbud om bruk av kvern i Norge. Det betyr at kommunene i dag må gi en aktiv tillatelse for bruk av kvern.

Beslutningen er tatt på et teoretisk grunnlag og vi får håpe at NORSK VANN og de kommunene som ikke ønsker dette etter hvert tar seg tid til å se på de erfaringene som er opparbeidet i de kommunene som har åpnet for dette.

De som har private avløpsledninger og septiktanker har selvsagt full mulighet til å installere og bruke denne type kverner.

Enkel installasjon
Dispo Matavfallskvern passer i alle typer oppvaskbenker. I moderne oppvaskbenker er det normalt 90 mm åpning. Her passer matavfallskvernen direkte inn. I eldre oppvasksbenker med mindre åpning, må denne tilpasses slik at åpningen blir 90 mm. Utløpsrøret i kvernen er tilpasset standard rør dimensjon - 40mm.

 

Effektiv kvernprosess
Dispo Matavfallskvern er designet for en mest mulig effektiv kvernprosess. Motoren er sterk nok til å klare de fleste oppgaver. En kvernprosess tar sjelden mer tid enn noen sekunder. Motoren har en omdreining på ca. 2.600 under belastning. Dette gir en effektiv kverning uten høyfrekvente støy.

Hva kan kvernes?
Stort sett alt kokt og ukokt matavfall kan kvernes. Servietter, kaffifilter, husholdningspapir, rekeskall, fiskeavfall, blomster, bananskall, grønnsaker osv. kan kastes i matavfallskvernen uten problem.

Kotelettbein/bein blir og kvernet, men disse bråker mye under prosessen og anbefales derfor ikke kastet i kvernen. Kyllingben, fiskeben osv. vil bli kvernet raskt og effektiv i avfallskvernen. Papiravfallet vil på lik linje som toalettpapir bli nedbrutt i renseanleggene. Det er videre gjort studier som viser at pairbiter vil danne et flytende fiberlag av slam i slammet som vil være med på å hindre sedimentering av partikler i avfallsrørene.

 

Hva oppnår husholdningen ved å montere matavfallskvern?
Først og fremst en mer bekvem hverdag i forhold til matavfall. Kjøkkenet blir mer hygienisk, med lettere renhold. Søppelet de fleste av oss lagrer inne i kjøkkenbenken, vil ikke lenger være til ubehag. I sommertiden vil lagret matavfall ute ofte danne vond lukt, samle innsekter og kvitmakk. Dette unngår man ved bruk av matavfallkvern. Matavfallet består i all hovedsak av vann. Dette gjør søppelsekkene tunge å bære. Også dette unngår man når en innstallerer  matavfallskvern.

DISPOPhone no.: +47 70 27 36 80Nettstedskart