DISPO


Main Page


Tilbud - Gratis bryter inkludert


Nettbutikk


InformasjonHvorfor i all verden har ikke avfallskverner i husholdningene i Norge blitt innført for mange år siden? En glimrende løsning som sparer samfunnet for store beløp. En gjennomført enkel løsning som det i dag finnes millioner av brukere verden over av. Har det skapt problemer av noen slag? Vi har til gode å se noen dokumentasjon på dette.

Dette er også bakgrunnen for vår idé om salg av kverner i Norge. En kildesortering som er så gjennomprøvd og populær blant brukere verden over, må vel også ha sitt marked i Norge?


I Norge er det et generelt forbud mot matavfallskverner som har utslipp til offentlig avløpsnett. Kommunene kan selv gi tillatelse til bruk.

Det har ikke lykkes oss å få tak i noen praktisk dokumentasjon som viser at matavfallskvernen gir ulemper i ledningsnett eller mottak. De undersøkelsene vi har sett er kun teoretiske modeller og tar i liten grad for seg de praktiske konsekvensene og erfaringene som i dag eksisterer ved bruk av kvern. De kommunene i Norge som har gjennomført bruk av matavfallskvern som et ledd i kildesorteringen, gir tilbakemelding om at dette fungerer problemfritt.

DISPOPhone no.: +47 70 27 36 80Nettstedskart